ກອງປະຊຸມອາຊຽນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມ່ນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 10 ປະເທດໃນ ອາຊີ ຄືການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເສດຖະກິດ ການຜະລິດ ການຊົມໃຊສິນຄ້າ ເເລະການບໍລິການ ນອກຈາກນີ້ຍັງບອກເຖິງ ປະເພນີ ຄວາມເຊື່ອ ວັດທະນະທຳ ເເລະອື້ນໆ