ກະວິນຣັດ ຍົດອະມອນສຸນທອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ກະວິນຣັດ ຍດອະມອນສຸນທອນ)

ກະວິນຣັດ ຍົດອະມອນສຸນທອນ ເກິດ 17 ກັນຍາ 1981 ເປນນັກສະແດງໄທ