ກະໜກ ລິ້ມຕະກູນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກະໜກ ລິ້ມຕະກູນ ເປນນັກການເມືອງໄທສະຫຍາມ ເກິດ 22 ກັນຍາ 1956